Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Monetární politika americké centrální banky a reakce amerických akciových trhů v období po finanční krizi 2008

Autor práce: Novotný, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Titze, Miroslav
Osoba oponující práci: Zamrazilová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monetární politika americké centrální banky a reakce amerických akciových trhů v období po finanční krizi 2008
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá nekonvenční monetární politikou americké centrální banky od počátku finanční krize v roce 2008 do současnosti, kdy Federální rezervní systém používal extrémně akomodativní měnovou politiku k obnovení mezibankovní likvidity a posléze také ke stimulaci reálné ekonomiky. V teoretické části práce zkoumá past likvidity, ve které se Federální rezervní systém ocitl a popisuje transmisní mechanismy přenosu opatření Fedu na finanční trhy a reálnou ekonomiku. Praktická část poté analyzuje kroky americké centrální banky, které byly v návaznosti na neúčinnost stimulace prostřednictvím klíčové úrokové sazby provedeny. Práce se ve svém závěru také zaměřuje na reálné důsledky, které měla expanzivní monetární politika americké centrální banky na tamní akciové trhy. Ty se díky stimulaci ze strany americké monetární autority v současnosti nacházejí na historických maximech.
Klíčová slova: Akciové a měnové trhy; Kvantitativní uvolňování; Sekuritizace; Monetární politika; Finanční krize; Fed

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monetární politika americké centrální banky a reakce amerických akciových trhů v období po finanční krizi 2008
Překlad názvu: Monetary policy of Federal reserve system and the reaction of American stock markets during financial crisis in 2008
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this final thesis is to analyze unconventional monetary policy of American central bank, which has been implemented during financial crisis in 2008. Fed used extremely accommodative monetary policy to restore interbank liquidity and to stimulate the real economy. In theoretical part of this thesis is examined the liquidity trap. The thesis describes transmission mechanism of transferring Fed measures to financial markets and real economy as well. Practical part of the thesis analyzes further steps of Federal reserve system, which have been implemented when key interest rates have already been lowered near the zero bound. The thesis is finished by the evaluation of these steps of American monetary authority and behavior of US stock market, which has been directly stimulated and is currently reaching its all-time highs.
Klíčová slova: Securitization; Fed; Monetary policy; Financial crisis; Quantitative easing; Stock and currency markets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2014
Datum podání práce: 1. 12. 2014
Datum obhajoby: 09.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47641_xnovm147.pdf [3,40 MB]
Oponentura42883_qzame00.pdf [344,22 kB]
Hodnocení vedoucího47641_xtitm02.pdf [406,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47641/podrobnosti