Zaměstnanecké výhody podle českých předpisů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zaměstnanecké výhody podle českých předpisů
Autor práce:
Klouparová, Iveta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Valášková, Mariana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of employee benefits in the Czech Republic. At first, the thesis sets employee benefits to specific area of the company, which is an in-house social policy of the company. Following part deals with the legislative framework, which regulates the providing of these benefits in 2015. The thesis includes a chapter describing the employee benefits, their structure and their various distribution systems. Analysis of the trends in the provision of employee benefits creates another part of the thesis. Three types of employee benefits are analyzed in detail: meal allowances, educational allowances and contributions to employees' pension savings. In the conclusion of thesis is explored the whole system of employee benefits used in the company Siemens Ltd., where are analyzed its individual benefits and includes evaluation of a questionnaire.
Klíčová slova:
employee; allowances; employer; employee benefits; alimentation; pension savings; education; Labour Code; Law on Value Added Tax; Law on Income Tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2014
Datum podání práce:
20. 5. 2015
Datum obhajoby:
23.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49259_xkloi00.pdf [2,62 MB]
Oponentura:
42367_xvalm31.pdf [59,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
49259_muller.pdf [66,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49259/podrobnosti