Distribuční strategie po otevření severní dálnice v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Distribuční strategie po otevření severní dálnice v ČR
Autor práce:
Jindrová, Věra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fábry, Jan
Osoba oponující práci:
Kuncová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to simulate and to try to predict a distribution strategy by opening the northern highway in the Czech Republic based on the current traffic flows and existing trends. The speedway R35 will be after the completion of all platforms the northern backbone route connecting Bohemia and Moravia. With an overall length of 260 km it will be the longest Czech speedway. Another attraction of this highway is the connection of four regional cities and six strokes crossing the motorway network. The prediction of traffic volume will have a task to reveal the simulation model of overt and covert traffic flows, including the approximate volumes of traffic. The author assumes that the completion of the R35 between Mohelnice and eastern Bohemia will have a strategic importance not only for relieving highway D1, but also due to the conversion of the distribution strategy in the whole country, including new opportunities for the construction of distribution centers strategically located.
Klíčová slova:
traffic intensity; SIMUL8; simulation; model; distribution strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 5. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
04.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47800_xjinv00.pdf [3,78 MB]
Veřejná příloha:
11505_xjinv00.unknown [7,42 MB]
Veřejná příloha:
11506_xjinv00.unknown [5,45 MB]
Veřejná příloha:
11507_xjinv00.unknown [5,65 MB]
Veřejná příloha:
11508_xjinv00.unknown [10,26 MB]
Veřejná příloha:
11509_xjinv00.unknown [6,23 MB]
Veřejná příloha:
11510_xjinv00.unknown [6,43 MB]
Veřejná příloha:
11511_xjinv00.unknown [14,56 MB]
Veřejná příloha:
11512_xjinv00.unknown [8,57 MB]
Veřejná příloha:
11513_xjinv00.unknown [8,95 MB]
Veřejná příloha:
11514_xjinv00.unknown [15,11 MB]
Veřejná příloha:
11515_xjinv00.unknown [30,11 MB]
Oponentura:
42319_kuncovam.pdf [92,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
47800_fabry.pdf [155,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47800/podrobnosti