Corporate Social Responsibility and Perceived Employer Attractiveness

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Social Responsibility and Perceived Employer Attractiveness
Autor práce:
Kumar, Adithya
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Corporate Social Responsibility (CSR) has been present for several decades and has grown to include several areas in an organisation. The concept has gone on to gain significant importance around the world and has an impact on different sectors within and outside an organisation. This thesis aims to understand how the concept of CSR plays a role in the employer attractiveness and branding of an organisation in the Czech Republic. By analysing the perceptions and opinions of students pursuing a masters program and recent graduates, the publication intends to identify those factors that prospective candidates look out in their future employers. It also gives a set of strategic recommendations to companies intending to recruit new candidates in the future.
Klíčová slova:
Employer Branding; Talent Management; Employer Attractiveness; Human Resource Management; Corporate Social Responsibility; Employee Motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45928_xkuma00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
42938_francovt.pdf [63,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
45928_danielap.pdf [380,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45928/podrobnosti