Corporate Social Responsibility and Perceived Employer Attractiveness

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Social Responsibility and Perceived Employer Attractiveness
Autor práce:
Kumar, Adithya
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Corporate Social Responsibility (CSR) působí po několik desetiletí a rozrostla, aby zahrnovala několik oblastí v organizaci.Koncept se vydal na získat značný význam na celém světě a má dopad na různé sektory uvnitř i vně organizace. Tato práce si klade za cíl porozumět tomu, jak koncept CSR hraje roli v přitažlivosti zaměstnavatele a branding organizace v České republice. Analýzou vnímání a názory studentů sledují magisterský program a nedávné absolventy, publikace hodlá určit ty faktory, které potenciální kandidáti dávat pozor na jejich budoucích zaměstnavatelů. To také dává řadu strategických doporučení, společnostem, které chtějí nábor nových kandidátů v budoucnu.
Klíčová slova:
zaměstnavatel branding; Společenská odpovědnost firem; Motivace zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45928_xkuma00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
42938_francovt.pdf [63,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
45928_danielap.pdf [380,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45928/podrobnosti