Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu
Autor práce:
Picková, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Vaško, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The focus of the thesis is the issue of the European Union Structural Funds and their application in tourism. Specifically, the application of the Structural Funds is examined by the analysis of the "Regional Operational Programme Střední Čechy 2007-13". The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to regional policy and the Structural Funds as an instrument for its implementation. The following chapters focus on tourism and the implementation of the Structural Funds in the Czech Republic in particular. The core of the thesis consists of chapters four and five. In these chapters "Regional Operational Programme Střední Čechy" is analyzed. The analysis explores the evaluation of the focus of support from the programme, its financial aspects and the categorization of projects supported.
Klíčová slova:
Stuctural Funds; public support; Regional Operational Programme Střední Čechy; tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44698_xpict00.pdf [2,03 MB]
Veřejná příloha:
11490_xpict00.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
42355_vasko.pdf [63,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
44698_abrham.pdf [61,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44698/podrobnosti