Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu
Autor práce:
Picková, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Vaško, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem zkoumání práce je problematika strukturálních fondů Evropské unie a jejich využití v cestovním ruchu. Konkrétně je využitelnost strukturálních fondů přiblížena prostřednictvím analýzy Regionálního operačního programu Střední Čechy v programovém období 2007-13. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola se věnuje regionální politice a strukturálním fondům jako nástroji pro její realizaci. Následující kapitoly se zabývají cestovním ruchem a implementací podpory ze strukturálních fondů do podmínek České republiky. Těžištěm práce jsou kapitoly čtyři a pět. V těchto kapitolách je analyzován Regionální operační program Střední Čechy. Analýza se zaměřuje na vyhodnocení věcného zaměření podpory, její finanční aspekty a kategorizaci podpořených projektů.
Klíčová slova:
Regionální operační program Střední Čechy; veřejná podpora; cestovní ruch; strukturální fondy EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44698_xpict00.pdf [2,03 MB]
Veřejná příloha:
11490_xpict00.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
42355_vasko.pdf [63,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
44698_abrham.pdf [61,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44698/podrobnosti