Analýza vlivu vybraných faktorů na cenu černého uhlí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu vybraných faktorů na cenu černého uhlí
Autor práce:
Švec, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zajíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Babin, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the relationship of the price of thermal coal and chosen variables on the European market. It describes principles of business with coal on both local and international basis and summarizes pricing of thermal coal. It examines the connection of the price of thermal coal with the price of its closest substitutes. Using regression analysis it determines variables that have the biggest impact on the price. It is shown, that in the long run, the price of thermal coal follows the pattern of its substitutes, energy commodities. With an increase of natural gas price by one dollar, the price of thermal coal increases by 0,275 dollars. An increase of crude oil price by one dollar increases the price of coal by 0,155 dollars. The most significant impact on the price has variable representing the transport costs required to transport coal. With an increase of one dollar of transport costs, the price of thermal coal on European market increases by 1,279 dollars.
Klíčová slova:
Business; Natural gas; transport cost; Thermal coal; Crude oil

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
10.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52302_xsved08.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
44239_babin.pdf [71,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
52302_zajicekm.pdf [68,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52302/podrobnosti