Analýza směnných relací a jejich vliv na agregáty národního hospodářství

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza směnných relací a jejich vliv na agregáty národního hospodářství
Autor práce:
Beranová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vltavská, Kristýna
Osoba oponující práci:
Rojíček, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the terms of trade and their impact on the aggregates of the national economy. The main goal was to identify issues of the terms of trade and describe their development from the point of view of total indices and indices for groups of the Standard International Trade Classification (SITC) in the Czech Republic. In the thesis were used time series analysis and measurement of dependence between two quantities. The development of terms of trade indices was highly variable, and the resulting models do not describe too much variability. Total terms of trade index was the most influenced by groups Mineral fuels, lubricants and related materials and Machinery and transport equipment. Gains (losses) from changes in the terms of trade influence the values of aggregates of national economy, their impact on the gross national income and gross disposable income decrease in time. There was also the international comparison of developments of terms of trade indices across the European Union, in the thesis. For this was used cluster analysis by SITC groups. The terms of trade index of the Czech Republic was the most similar to the terms of trade index of Slovakia. The contribution of the thesis is based on the detailed analysis of the terms of trade, which has not been performed before, and describe their relationship with other macroeconomic indicators.
Klíčová slova:
Standard International Trade Classification; External Trade; Gains (losses) from changes in the terms of trade; Real Incomes; Terms of Trade; Export and Import Prices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2015
Datum podání práce:
13. 5. 2015
Datum obhajoby:
09.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51622_xberl21.pdf [1,68 MB]
Oponentura:
42071_rojm01.pdf [59,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
51622_xvltk01.pdf [124,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51622/podrobnosti