Visegrádská skupina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegrádská skupina
Autor práce:
Rypotová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Adámková, Vlasta
Osoba oponující práci:
Hitzgerová, Vlasta; Hitzgerová V.,
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o vývoji Visegrádské skupiny od jejího vzniku po současnost. Blíže se zabývá posláním, činností a řídícími orgány Mezinárodního visegrádského fondu. Její součástí je rovněž základní teritoriální charakteristika členských zemí Visegrádské skupiny a nastínění ekonomického vývoje od roku 2006 s výhledem do roku 2008. Vzájemný obchod mezi zeměmi V4 je ilustrován na příkladu zahraničního obchodu České republiky s Maďarskem, Polskem a Slovenskem po přistoupení k Evropské unii.
Klíčová slova:
Slovensko; Polsko; Maďarsko; Česká republika; Ekonomický vývoj; Mezinárodní visegrádský fond; Visegrádská skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2007
Datum podání práce:
1. 1. 2008
Datum obhajoby:
21.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7299_xrypa03.pdf [819,83 kB]
Oponentura:
4422_Hitzgerová.pdf [21,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
7299_adamkova.pdf [19,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7299/podrobnosti