Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza ekonomického chování sektoru domácností mezi lety 2008-2013 ve vybraných zemích: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko

Autor práce: Maslák, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci: Řežábek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza ekonomického chování sektoru domácností mezi lety 2008-2013 ve vybraných zemích: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje, jak se změnilo ekonomické chování sektoru domácností zemí Visegrádské skupiny v období mezi lety 2008--2013, tedy období kdy svět postihla ekonomická krize. Stěžejní část práce je založena na analýze ukazatelů, vztahujících se k příjmové a výdajové stránce domácností, jejich úsporám a zadlužení. Z analýzy vyplývá, že ekonomická krize se na sektor domácností negativně podepsala, přičemž krizový byl hlavně rok 2009. Došlo k reálnému poklesu příjmů domácností, a také k omezení spotřeby. Nejistá situace, která se projevila i na trhu práce, domácnosti přinutila k obezřetnějšímu chování v oblasti zadlužení a jejich úspor. Ukázalo se také, že nejvíce ekonomickou krizi pocítily maďarské domácnosti.
Klíčová slova: Zadluženost; Spotřeba; Ekonomické chování; Domácnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza ekonomického chování sektoru domácností mezi lety 2008-2013 ve vybraných zemích: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko
Překlad názvu: Analysis of the economic behavior of households in the period of years 2008-2013 in selected countries: the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis analyzes change of economic behavior of Visegrad group household in the period 2008--2013, which is characteristic by economic crisis. The main part of this thesis is focused on analysis of indicators relating to revenues, expenditures, savings and debt of households. This thesis indicates that the economic crisis negatively signed on household sector of these four countries, whereas the most critical was the year 2009. Real gross disposable income and final consumption expenditures of households declined. Precarious economic condition, which was reflected also in labor market, forced households to provident behavior about their debt and savings. It turned out that the most negatively affected by the crisis were Hungarian households.
Klíčová slova: Household; Consumption; Debt of households; Economic behavior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2015
Datum obhajoby: 10.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52196_xmasd16.pdf [1,88 MB]
Oponentura43004_rezabekp.pdf [407,45 kB]
Hodnocení vedoucího52196_xstiv03.pdf [333,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52196/podrobnosti