Reklama na YouTube a její význam na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reklama na YouTube a její význam na českém trhu
Autor práce:
Borýsek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Stříteský, Václav
Osoba oponující práci:
Zamazalová, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor's thesis is dealing with current possibilities of advertising on YouTube in the Czech Republic. Based on the analysis of selected advertising campaigns on YouTube it evaluates its effectiveness and impact. By author's own research it identifies internet users' attitude towards advertising on YouTube in comparison with television advertising. The thesis also compares selected media indicators of YouTube and television.
Klíčová slova:
YouTube; video marketing; video advertising; online marketing; online advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49850_xborj23.pdf [9,96 MB]
Oponentura:
42280_zamazal.pdf [421,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
49850_stritesv.pdf [328,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49850/podrobnosti