Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza firmy Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Autor práce: Horálková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Drozen, František

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza firmy Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. v období let 2009 až 2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definována finanční analýza obecně, její cíle a uživatelé. Dále jsou zde popsány jednotlivé účetní výkazy jako zdroje informací, ale také jednotlivé ukazatele finanční analýzy. V praktické části je již vypracována konkrétní finanční analýza zkoumaného podniku. Zásadní částí je pak srovnání s přímým konkurentem na trhu.
Klíčová slova: účetní výkazy; vertikální analýza; index IN05; horizontální analýza; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza firmy Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Překlad názvu: Financial analysis of Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health of the company Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. in the period from 2009 to 2013. This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of this bachelor thesis, there is defined financial analysis, its goals and users. Also there are described indicators of financial analysis and financial statements that serve as sources of information. In the practical part there is conducted the financial analysis of examined company. The essential part of this thesis is a comparison with the closest competitor in the Czech Republic.
Klíčová slova: financial statements; horizontal analysis; index IN05; financial analysis; vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 7. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 03.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48605_xhork26.pdf [1,53 MB]
Oponentura43205_drozen.pdf [258,21 kB]
Hodnocení vedoucího48605_filipvla.pdf [62,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48605/podrobnosti