KPMG - Podnik podporující zdraví

Autor práce: Tesařová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Osoba oponující práci: Pivoňka, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KPMG - Podnik podporující zdraví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Překvapuje mě, že lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, a potom jeutrácejí za to, aby své zdraví získali zase zpět. (Dalajláma The wealth of business depends on the health of workers. (Dr MariaNeira, Director, Department of Public Health and Environment, WorldHealth Organization Cílem diplomové práce na téma "KPMG -- podnik podporující zdraví" jeanalyzovat současný stavu KPMG jako Podniku podporujícího zdravía navrhnout změny ke zlepšení do budoucna -- respektive vytvoření dlouhodobého strategického plánu. Za použití metody analýzy stavu byly rozebrány jednotlivé faktory, které ovlivňují zdraví zaměstnance napracovišti. Autorka DP postupovala v analýze skrze "Kritéria kvalitypodpory zdraví na pracovišti", které byly vytvořeny Státním zdravotnímústavem pro účely Soutěže o titul Podnik podporující zdraví. V závěrupráce navrhuje plán podpory zdraví na pracovišti (Health Plan) a předkládá cestu, kterou se může KPMG vydat, pokud bude chtít usilovato vytvoření jasného pro-zdravotního programu, který se stane pevnousoučástí firemních cílů a hodnot.
Klíčová slova: zdravá firma; Healthy Workplace; péče o zaměstnance; podnik podporující zdraví; well-being; benefity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KPMG - Podnik podporující zdraví
Překlad názvu: KPMG – a healthy workplace
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Man sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. (Dalajláma) The wealth of business depends on the health of workers. (Dr Maria Neira, Director, Department of Public Health and Environment, World Health Organization) The aim of the thesis on the topic "KPMG -- a healthy workplace" is to analyze the current state of KPMG as the Company supporting health. The thesis suggest changes to be improved in the future - and a long-term strategic plan. Using the method of analysis of the state were discussed several factors that affect the health of employees in the workplace. The author of the thesis advanced in the analysis through the "Quality Criteria for Healthy Workplace," which were created by the National Health Institute for the title of Health Promoting Enterprise. In conclusion of the thesis the author proposes a health promotion plan (Health Plan) and submits the possible path KPMG might take if it seeks to establish a clear Health Plan which could become a fixed part of the enterprise's business goals and values.
Klíčová slova: Well-being; Healthy workplace team; Health Plan; Health Promotion; Healthy workplace; KPMG a healthy workplace; Preventive health activities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 09.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45479_xtesm12.pdf [1,15 MB]
Oponentura42525_Pivoňka.pdf [508,75 kB]
Hodnocení vedoucího45479_plaskova.pdf [326,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45479/podrobnosti