Is Middle Income Trap in Poland inevitable?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Is Middle Income Trap in Poland inevitable?
Autor práce:
Bedrichová, Táňa
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Čermáková, Klára
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The term middle-income trap refers to the phenomenon when country get stuck at certain level of income per capita, and surpassing to higher level seems difficult or is even impossible. Economy does not have advantage of poor economies - lower wages, neither the advantages of rich economies -- best technologies. The theme of the middle-income trap attracted lot of attention in recent years, especially after publishing the paper of Eichengreen, Shin, and Park When Fast Growing Economies Slow Down (2011). Eichengreen et al. conclude that there is more than only depletion of total factor productivity behind the middle-income trap. Human capital, production of high-technology intensive goods and share of Hi-Tech goods in the export play its role. This thesis, using regression model and data analysis, discuss the case of Poland and concludes that Poland is still an efficiency-driven economy and therefore the danger of falling into middle-income trap is still present. Main weakness of the economy is lack of human capital and innovation. JEL klasifikace: E01, E02, E19, F63
Klíčová slova:
innovation; human capital; middle-income trap; revealed comparative advantage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 3. 2015
Datum podání práce:
22. 5. 2015
Datum obhajoby:
18.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51998_xbedt03.pdf [690,41 kB]
Oponentura:
42862_kaderk.pdf [402,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
51998_potp01.pdf [105,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51998/podrobnosti