The Effect of Exchange Rate Fluctuations on a Trade Balance, the case of Russia.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Effect of Exchange Rate Fluctuations on a Trade Balance, the case of Russia.
Autor práce:
Masliukova, Tatiana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Chytilová, Helena
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis examines the impact of exchange rate fluctuation on trade balance. In order to examine the effect of depreciation of domestic currency on the trade balance, the data for Russian Federation was used. The time series analysis includes quarterly data since 2000 till 2014. With help of cointegration model it was concluded that there is a long-term dependence between exchange rate and trade balance. Regression results suggest that the impact of depreciation of national currency on trade balance of Russia is positive after one quarter, while response of exchange rate depreciation without time lag is deterioration of the balance of trade. This empirical evidence supports the pattern of movement described by the J-Curve.
Klíčová slova:
Trade balance; Exchange rate; J-curve

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2015
Datum obhajoby:
15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50463_qmast00.pdf [1,56 MB]
Oponentura:
42876_proj04.pdf [272,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
50463_chyh01.pdf [34,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50463/podrobnosti