Asociační experiment u studentů ekonomických oborů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Asociační experiment u studentů ekonomických oborů
Autor práce:
Srnková, Denisa
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krejčová, Kristýna
Osoba oponující práci:
Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This working paper is focused on association experiment created by C. G. Jung, which I transformed into my bachelor thesis based on word association from school area. In theoretical part, I am dealing with core principals, fundamentals, usage, and history of the experiment. In practical part, I am dealing with the experiment itself. My research is mainly focused on students of University of Economics, Prague, who have previously finished high school with economic specialization. I compared this essential group with boys/men and girls/women from different age and non-economic specialization. In the same time I tried to render reaction words. In conclusion of my bachelor thesis I summarized discovered findings and its practical usage.
Klíčová slova:
association experiment; reaction time; projective methods; association law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 11. 2014
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
22.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50300_xsrnd00.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
42528_krpk00.pdf [76,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
50300_krek03.pdf [133,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50300/podrobnosti