Analysis of the Economic Importance of the Maritime Transport Industry in Guatemala

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of the Economic Importance of the Maritime Transport Industry in Guatemala
Autor práce:
Lopez Hurtado, Jose Carlos
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Vinš, Marek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis covers topics such as the role that maritime operations in the country of Guatemala in Central America have in the facilitation of international trade, to achieve the goals an analysis of the products that are handled by the ports is made, also the situations of the ports and the areas in which the ports should be focused for their future development are main topics of study in this thesis.
Klíčová slova:
Ports; Products; Development; Guatemala; Central America

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 6. 2014
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48393_xjosl00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
41347_vinsm.pdf [425,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
48393_xkolp25.pdf [388,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48393/podrobnosti