Zpoplatnění dopravní infrastruktury v Běloruské republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zpoplatnění dopravní infrastruktury v Běloruské republice
Autor práce:
Liasun, Alina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is about a transport Infrastructure payments in the selected transport branches of the Republic of Belarus. The first part is about a general description of the transport infrastructure of the country that connects the European countries with the Russian Federation and the Baltic States. Focus on the actual state, quality, development of the infrastructure. The second part - the description of the methods and tools of payment. In connection with a progressive development of road infrastructure and different methods of payment more attention is given to this type of communication. There are several systems of road payment in the world. The first method is based on the principle of time, such as vignettes. Another method is payment before road use (Toll). The first method is not working in Belarus, so the work described the second method. The last part of the thesis is about the payment on the certain types of transport infrastructure in Belarus. Focus on such transport types as rail and road transport, also made attention to the air and river transport.
Klíčová slova:
Belarus; Transport infrastructure; toll

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2014
Datum podání práce:
13. 5. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52500_xliaa00.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
43200_mervart.pdf [426,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
52500_zeleny.pdf [326,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52500/podrobnosti