Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.
Autor práce:
Obšivačová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Borkovič, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Red Bull Česká republika, s.r.o.. V úvodní části práce je shrnuta teorie finanční analýzy, cíle, zdroje a uživatelé finanční analýzy. Také jsou zde popsány techniky finanční analýzy. Dále je představena společnost Red Bull Česká republika, s.r.o. a její aktivity. V praktické části práce jsou analyzovány účetní výkazy společnosti let 2010 až 2014 a je zde věnována pozornost horizontální a vertikální analýze a také analýze poměrových ukazatelů v kategoriích ziskovost, aktivita, likvidita a solventnost. V závěrečné kapitole jsou shrnuty závěry finanční analýzy.
Klíčová slova:
Finanční analýza; Ziskovost; Likvidita; Solventnost; Aktivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50125_xobsi01.pdf [5,44 MB]
Oponentura:
42520_Borkovič.pdf [141,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
50125_stankova.pdf [160,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50125/podrobnosti