Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.

Autor práce: Obšivačová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Borkovič, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Red Bull Česká republika, s.r.o.. V úvodní části práce je shrnuta teorie finanční analýzy, cíle, zdroje a uživatelé finanční analýzy. Také jsou zde popsány techniky finanční analýzy. Dále je představena společnost Red Bull Česká republika, s.r.o. a její aktivity. V praktické části práce jsou analyzovány účetní výkazy společnosti let 2010 až 2014 a je zde věnována pozornost horizontální a vertikální analýze a také analýze poměrových ukazatelů v kategoriích ziskovost, aktivita, likvidita a solventnost. V závěrečné kapitole jsou shrnuty závěry finanční analýzy.
Klíčová slova: Finanční analýza; Ziskovost; Likvidita; Solventnost; Aktivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.
Překlad názvu: Financial Analysis RED BULL Ceska republika, s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on financial analysis of Red Bull Česká republika, s.r.o.. First part of the thesis covers theory of financial analysis, goals, resources and users of financial analysis. There are also techniques of financial analysis described in this part. Afterwards the company Red Bull Česká republika, s.r.o. and its activities are covered. Practical part of the thesis contains analysis of financial statements of the company from 2010 to 2014. This part is focused on horizontal and vertical analysis and also analysis of ratios from categories profitability, activity, liquidity and solvency. Closing chapter covers the summary of findings of the financial analysis.
Klíčová slova: Solvency; Liquidity; Activity; Profitability; Financial Analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 02.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50125_xobsi01.pdf [5,44 MB]
Oponentura42520_Borkovič.pdf [141,29 kB]
Hodnocení vedoucího50125_stankova.pdf [160,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50125/podrobnosti