Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.
Autor práce:
Obšivačová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Borkovič, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on financial analysis of Red Bull Česká republika, s.r.o.. First part of the thesis covers theory of financial analysis, goals, resources and users of financial analysis. There are also techniques of financial analysis described in this part. Afterwards the company Red Bull Česká republika, s.r.o. and its activities are covered. Practical part of the thesis contains analysis of financial statements of the company from 2010 to 2014. This part is focused on horizontal and vertical analysis and also analysis of ratios from categories profitability, activity, liquidity and solvency. Closing chapter covers the summary of findings of the financial analysis.
Klíčová slova:
Solvency; Liquidity; Activity; Profitability; Financial Analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50125_xobsi01.pdf [5,44 MB]
Oponentura:
42520_Borkovič.pdf [141,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
50125_stankova.pdf [160,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50125/podrobnosti