Vliv sociální politiky státu na porodnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv sociální politiky státu na porodnost
Autor práce:
Václavková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šimková, Martina
Osoba oponující práci:
Cséfalvaiová, Kornélia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Úroveň porodnosti v České republice dlouhodobě klesá, což může mít nepříznivý dopad na budoucí populaci. Úkolem práce je definovat sociální politiku a sociální zabezpečení obecně v souvislosti s jejich působením v České republice, Velké Británii a Švýcarsku. Hlavní cíl práce je posouzení vlivu změn v sociální oblasti na vývoj porodnosti v jednotlivých zemích. Pomocí grafického zpracování jsou porovnávány demografické a sociální ukazatele a jsou hledány možné souvislosti jednotlivých výkyvů. Součástí poslední kapitoly jsou i možná opatření a doporučení na zlepšení rodinné politiky v České republice.
Klíčová slova:
sociální zabezpečení; plodnost; porodnost; sociální politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
23.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51721_xvacj52.pdf [877,56 kB]
Oponentura:
42983_xcsek00.pdf [201,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
51721_xsimm53.pdf [181,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51721/podrobnosti