Vliv sociální politiky státu na porodnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv sociální politiky státu na porodnost
Autor práce:
Václavková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šimková, Martina
Osoba oponující práci:
Cséfalvaiová, Kornélia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The level of natality in the Czech Republic is getting lower, which can have a bad impact at future population. The task of this thesis is to define social policy and social protection in the Czech Republic, United Kingdom and Switzerland. The main purpose is to verify or disprove the influence of social policy on natality in these states. This thesis also compares demographic and social indicators and looks for possible connections. The last part includes a recommendation how to improve a family policy in the Czech Republic.
Klíčová slova:
social policy; social protection; fertility; natality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
23.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51721_xvacj52.pdf [877,56 kB]
Oponentura:
42983_xcsek00.pdf [201,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
51721_xsimm53.pdf [181,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51721/podrobnosti