Financial Analysis of ŠKODA AUTO, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financial Analysis of ŠKODA AUTO, a.s.
Autor práce:
Malyavskaya, Yulia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Staňková, Anna
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hereby presented diploma thesis "Financial analysis of ŠKODA AUTO a.s." introduces the financial performance of the joint-stock company ŠKODA AUTO and attempts to provide with comprehensive in-depth analysis and to determine financial situation over the period from 2009 to 2013. The work comprises two main parts- theoretical and practical. The first part discusses theoretical issues related to financial analysis and establishes framework for further implementation of methodology. It involves purpose and objectives of financial analysis, resources employed to conduct research and methods and techniques, namely, horizontal and vertical analysis, financial ratios and models for financial health assessment. The second part describes company profile, industry analysis and particularly focuses on implementation of financial analysis of ŠKODA AUTO. This research is processed on the basis of financial data derived from the annual reports of the firm, which are available for public. In order to evaluate the company's performance and demonstrate its development various approaches are applied. Specifically, I will implement trend and vertical analysis of the balance sheet and the income statement, analyze the cash-flow statement and compute the following financial ratios: liquidity, profitability, activity, debt and solvency indicators. In addition, DuPont decomposition of return on equity (ROE) will be presented. Furthermore, analysis of financial health and credibility of the firm represented by the Beaver Test, Kralicek Quick Test and the Altman-score model will scrutinize the company's stability, profitability and creditworthiness as well as assess the threat of bankruptcy. In the conclusion all results of conducted financial analysis are summarized and evaluated.
Klíčová slova:
profitability; SWOT analysis; credibility and bankruptcy models; horizontal analysis; vertical analysis; Financial analysis; financial statement; cash flow; DuPont decomposition; activity indicators; liquidity; financial ratio; ŠKODA AUTO; Volkswagen AG; automotive industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2015
Datum podání práce:
26. 6. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51032_xmaly01.pdf [2,42 MB]
Veřejná příloha:
11642_xmaly01.pdf [359,92 kB]
Oponentura:
41731_stankova.pdf [133,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
51032_jahol.pdf [150,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51032/podrobnosti