Představení US GAAP pro nevládní neziskový sektor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Představení US GAAP pro nevládní neziskový sektor
Autor práce:
Baláčková, Hana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Poutník, Lukáš
Osoba oponující práci:
Takáčová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with American accounting standards US GAAP for non-governmental not-for-profit organizations. The first part is focused on characteristics of nongovernmental not-for-profit sector in general and it presents non-governmental not-for-profit organizations in the environment of United States of America. Second part is focused on standards num. 116 Accounting of contributions received and contributions made and num. 117 Financial statements of not-for-profits organizations. Finally, it evaluates benefits of these standards and considers the possibility of their implementation in conditions of the Czech Republic and other countries.
Klíčová slova:
US GAAP; accounting of contributions; non-governmental not-for-profit organizations; financial statements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 11. 2014
Datum podání práce:
11. 5. 2015
Datum obhajoby:
23.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50285_xbalh05.pdf [643,26 kB]
Veřejná příloha:
11733_xbalh05.pdf [380,45 kB]
Oponentura:
39629_takacova.pdf [154,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
50285_xpoul04.pdf [294,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50285/podrobnosti