Provoz jednosálových kin po roce 1989 na Praze 1 a 2

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Provoz jednosálových kin po roce 1989 na Praze 1 a 2
Autor práce:
Smiková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci:
Hucková, Barbara
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Bachelor Thesis deals with destinies of the movie houses which were occured in urban districts Prague 1 and Prague 2. The theoretical part deals with the influence of historical events on the management of movie houses during the 20th century, from its beginning when the movie houses noticed progressive growth, til their decline after the 1989. The practical part focuses on current state of these movie houses. How the cinemas are prospering and what is the function of defunct cinemas today. The aim of this thesis is outline the historical course of sustainability of movie house management, mapping of the defunct movie houses in Prague 1 and 2 and analysis of current situation of the movie houses which still work.
Klíčová slova:
multiplex; art cinemas; digitalization; movie house

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 6. 2014
Datum podání práce:
24. 12. 2014
Datum obhajoby:
19.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48101_xsmim33.pdf [2,31 MB]
Oponentura:
43265_hucb00.pdf [480,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
48101_hanj01.pdf [327,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48101/podrobnosti