Management nakládání s komunálními odpady v Jindřichově Hradci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management nakládání s komunálními odpady v Jindřichově Hradci
Autor práce:
Růžička, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci:
Hiršová, Miloslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on the analysis of the current system of municipal waste management in Jindřichův Hradec. The aim was to evaluate the development of waste in a further evaluate the development of revenue and expenditure of city waste management. Another objective was to determine whether residents of housing estate Hvězdárna and Vajgar in Jindřichův Hradec sort waste and whether the class also biological waste. Also investigated were the reasons why the inhabitants of settlements not sorted waste and organic waste. Furthermore, we were determined according to sorting waste and by age, gender and educational attainment of respondents. This survey was conducted by personal interview in the streets of housing estate Hvězdárna and Vajgar in Jindřichův Hradec. The results of this survey were fundamental for the subsequent third objective, which was to propose appropriate measures that will lead to more efficient collection of sorted waste, and thereby reduce the amount of waste deposited in landfills.
Klíčová slova:
Municipal waste; Biological waste; Composting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 11. 2014
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
04.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50242_xruzj32.pdf [2,36 MB]
Oponentura:
44061_hirsova.pdf [328,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
50242_syrovatk.pdf [46,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50242/podrobnosti