Financování městské hromadné dopravy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financování městské hromadné dopravy
Autor práce:
Kavalírek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Daněk, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the financing of city public transport. For this purpose was chosen the Prague Public Transport Company which is the largest public city transport company in the Czech Republic. The theoretical part focuses on determination of conditions for cofinancing of city public transport from public sources. The practical part analyses economy of Prague Public Transport Company and then based on this analyses describes the possibilities of cofinancing of public city transport from public sources and possible consequences of changing the structure of financing.
Klíčová slova:
fare; Prague Public Transport Company; compensation ; financing of public city transport; public good

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
18.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49513_xkavj11.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
40826_xdant900.pdf [104,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
49513_maaytova.pdf [236,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49513/podrobnosti