Vývoj nezamestnanosti v krajinách strednej Európy

Autor práce: Kozáková, Tímea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Osoba oponující práci: Syrovátka, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj nezamestnanosti v krajinách strednej Európy
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zameriava na tému vývoja nezamestnanosti v krajinách strednej Európy, konkrétne na príklade Českej a Slovenskej republiky. Cieľom práce je analyzovať a pomenovať príčiny vzniku nezamestnanosti v Českej a Slovenskej republike najmä v období po rozdelení krajín v roku 1993. Prvá, teoretická časť práce je vypracovaná na základe štúdia odbornej literatúry a venuje sa teoretickému vymedzeniu príčin a druhov nezamestnanosti ako aj sociologickým, psychologickým a zdravotným aspektom nezamestnanosti. Metodologická časť predkladá metódy použité pre spracovanie tejto práce. Pomenovanie a porovnanie príčin a stavov nezamestnanosti v Českej a Slovenskej republike je obsahom praktickej časti diplomovej práce.
Klíčová slova: Slovenská republika; Česká republika; vývoj; miera nezamestnanosti; nezamestnanosť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj nezamestnanosti v krajinách strednej Európy
Překlad názvu: The Development of Unemployment in the Countries of Central Europe
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Master's Thesis focuses on development of unemployment in countries of Central Europe, specifically on example of Czech and Slovak republic. Aim of Master's Thesis is to analyse and name the causes of unemployment in Czech and Slovak republic, esprecially during the period after the year 1993, when these two countries separated. First, theoretical part describes the reasons and different kinds of unemployment. Included are also sociological, psychological and health aspects. Methodological part describes the mothods used for Master's Thesis processing. Naming and comparison of different unemployment reasons in Czech and Slovek republic are creating the content of practical part of this Master's Thesis.
Klíčová slova: Czech republic; Slovek republic; unemployment rate; unemployment; development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 11.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49496_xkozt06.pdf [1,58 MB]
Oponentura44092_syrovatk.pdf [46,22 kB]
Hodnocení vedoucího49496_votaval.pdf [58,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49496/podrobnosti