Veřejná diplomacie Španělska v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná diplomacie Španělska v České republice
Autor práce:
Šebelová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to introduce the elements and tools of public diplomacy of Spain in the Czech Republic. For this purpose, the text represents actors, which are involved in building the reputation of Spain, and government concept Marca Espana, which substantially affects a strategy presentation abroad. The thesis will focus attention not only on specific projects that Spain presents, but also monitors the use of new technologies when communicating with the Czech public. The compiled topic is founded on the study of scientific literature dealing with public diplomacy, and the subsequent application of a particular case. This thesis also examines how cooperation works between the various governmental departments in Madrid and among actors in the Czech Republic. Based on this analysis, the author concludes that the Spanish public diplomacy activities in the Czech Republic primarily have a cultural character and are presented through new media, which proves that the Spanish agenda is able to adapt flexibly to new trends in diplomacy. The main contribution of this thesis is a comprehensive presentation of all the actors of the Spanish public diplomacy and its activities, that are still deficient in wider attention in the Czech Republic.
Klíčová slova:
public diplomacy; Spain; new media; digital diplomacy; Marca Espana

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2014
Datum podání práce:
13. 7. 2015
Datum obhajoby:
12.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49405_xsebm23.pdf [2,65 MB]
Oponentura:
44067_kalova.pdf [66,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
49405_peter.pdf [62,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49405/podrobnosti