Software pro vizualizaci dat na platformě Microsoft v porovnání s vybraným open source produktem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Software pro vizualizaci dat na platformě Microsoft v porovnání s vybraným open source produktem
Autor práce:
Krsová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Přibil, Jiří
Osoba oponující práci:
Váchová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
My thesis deals with comparison with Business Intelligence software for data visualization for Microsoft platform to selected open source product. The aim of my thesis is to find visualization software that is suitable for small company and firm can handle visualization by itself. At first there is introduction to issues of Business Intelligence following description of visualization resources of Microsoft platform, specifically Excel, Power View, Power Map and Reporting. Subsequently open source software was chosen that is able to compete with visualization products of Microsoft platform specifically CDE Dashboard from Pentaho platform. There are compared chosen products via proposed scenario and evaluated standards. Finally there are evaluated suitability of individual software for data visualization.
Klíčová slova:
CDE Dashboard; Business Intelligence; Microsoft; Pentaho

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2013
Datum podání práce:
19. 7. 2015
Datum obhajoby:
09.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42770_xkrsk00.pdf [2,36 MB]
Veřejná příloha:
12111_xkrsk00.zip [10,92 MB]
Veřejná příloha:
12112_xkrsk00.zip [564 B]
Veřejná příloha:
12113_xkrsk00.zip [4,85 MB]
Oponentura:
44349_xvacl18.pdf [420,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
42770_pribil.pdf [65,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42770/podrobnosti