Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Multikulturalismus v USA

Autor práce: Smejkal, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Osoba oponující práci: Volenec, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Multikulturalismus v USA
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je zmapovat historický vývoj multikulturalismu v USA, jakožto i zabývat se dnešními problémy spojenými s tímto fenoménem. V současné praxi tak například přicházím s rozborem hispanizace USA či zhodnocením používání tzv. afirmativní akce ve společnosti. V první části práce termín multikulturalismus teoreticky objasňuji. Ve druhé části procházím historií Spojených států a jejich milníků spojených právě s vývojem multikulturalismu. Ve třetí části dávám prostor současným problémům multikulturní společnosti v USA. V závěru práce rekapituluji hlavní body nezbytné pro pochopení zkoumané látky a zhodnocuji poznatky, ke kterým jsem došel. Dostávám se i k prognóze budoucnosti multikulturní společnosti USA.
Klíčová slova: multikulturalismus; pluralismus; USA; afirmativní akce; tavící tyglík

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Multikulturalismus v USA
Překlad názvu: Multiculturalism in the USA
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The objective of this Bachelor thesis is to map out the historical development of multiculturalism in the USA and to deal with the current issues of this phenomenon. For instance, this thesis deals with the process of hispanization in the USA or with the so called affirmative action in the American society. The first part of this thesis explains the term multiculturalism in theory. The second part focuses on the history of the USA and their milestones connected with the development of multiculturalism. The third part is focused on the current issues of the multicultural society in the USA. The conclusion of this thesis summarizes the main points that are essential for the understanding of the studied matter and these findings are subsequently evaluated. The last part also offers a prognosis of the possible future development of the multicultural society in the USA.
Klíčová slova: multiculturalism; pluralism; USA; affirmative action; melting pot

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2014
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 13.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35883_xsmet00.pdf [563,65 kB]
Oponentura44183_volenec.pdf [61,75 kB]
Hodnocení vedoucího35883_kochan.pdf [67,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35883/podrobnosti