Daňová harmonizace v zemích EU v letech 1990 - 2014

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňová harmonizace v zemích EU v letech 1990 - 2014
Autor práce:
Havránková, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci:
Hájek, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tax policy and tax harmonization in the European Union countries are sensitive topics, both economically as well as politically. The main objective of this thesis is to analyze the process of tax harmonization in the European Union with focus on the period from 1990 to the present and on the basis of the analysis to draw conclusions about the overall success of the harmonization. The theoretical part is dealing with tax theory, concepts of tax competition, coordination and harmonization and their impact on the economy. It is also concerning with tax policy in the European Union, its fields, goals and the legal framework. Tax harmonization in the European Union countries is analyzed in the analytical part, which is divided into two parts; the first is dealing with the process of harmonization of indirect taxes and the other with direct taxes. Both analyzes are used to draw conclusions about the success of tax harmonization and also the impacts of harmonization on the tax system in the Czech Republic.
Klíčová slova:
tax harmonization; tax policy in European Union; tax competition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 3. 2015
Datum podání práce:
27. 8. 2015
Datum obhajoby:
24.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52403_xhavk04.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
44301_xhajj901.pdf [204,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
52403_step01.pdf [994,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52403/podrobnosti