Teoretické a metodické přístupy k určování makroekonomického přínosu primární prevence a podpory zdraví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teoretické a metodické přístupy k určování makroekonomického přínosu primární prevence a podpory zdraví
Autor práce:
Voleman, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Kovanda, Lukáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Zdraví je jednou z nejpodstatnějších věcí v lidském životě a výrazně ovlivňuje jeho kvalitu. Prevence a podpora zdraví je tak důležitá jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Tato práce analyzuje ekonomické přístupy k prevenci a podpoře zdraví. Hlavním cílem práce pak je analýza podpory zdraví ve vztahu k onemocnění kolorektálním karcinomem, nejedná se však o standardní analýzu efektivnosti preventivních screeningových programů, ale o analýzu budoucího vývoje stavu v unikátním prostředí České republiky. V závislosti na demografickém vývoji v České republice a na základě predikčních ARIMA modelů incidence a mortality v důsledku rakoviny tlustého střeva a konečníku vyčísluje zvyšující se náklady na léčbu tohoto onemocnění v letech 2024 a 2028. Práce dále dává doporučení ohledně možných výdajů na prevenci ve vztahu k tomuto onemocnění.
Klíčová slova:
analýza časových řad; kolorektální karcinom; ekonomické přístupy ke zdraví; prevence a podpora zdraví; náklady ve zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2015
Datum podání práce:
28. 8. 2015
Datum obhajoby:
07.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52252_xvolj00.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
44211_kovl01.pdf [405,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
52252_chytil.pdf [368,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52252/podrobnosti