Chudoba v rozvojových krajinách - rozvojová pomoc ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Chudoba v rozvojových krajinách - rozvojová pomoc ČR
Autor práce:
Ogurčák, Slavomír
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnocení rozvojové pomoci České republiky poskytované rozvojovým státům. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí rešerše publikací o rozvojových projektech a pomoci zemím obecně. Převedených výzkumem jsem zjistil, že rozvojová pomoc má určité nedostatky. Výsledky této práce mohou dopomoci k revizi určení prioritních zemí.
Klíčová slova:
Afganistan; Etiópie; Bosna a Hercegovina; Moldavsko; Mongolsko; Rozvojová pomoc

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2015
Datum podání práce:
15. 8. 2015
Datum obhajoby:
08.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51950_xogus00.pdf [1,51 MB]
Veřejná příloha:
12182_xogus00.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
44255_kotynkov.pdf [491,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
51950_xszal03.pdf [444,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51950/podrobnosti