Komparace direct trade a fair trade

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace direct trade a fair trade
Autor práce:
Rolenc, Robin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Chytil, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Purpose of this thesis is to explore the question whether a new market through Direct trade, due to the absence of certification bodies and different market conditions ad-vantages over the already running Fair trade. Comparisons are coffee markets. Coffee is the most traded product in Fair trade. The research method is the comparison of dif-ferent systems. These are compared on the basis of the foregoing analysis of selected features of each market. According to the results, the comparison suggests that Direct trade can really bring benefits to participants on both, the end users and producers. In the case of end consumers are mainly the high quality final product. In the case of pro-ducers are primarily benefit higher purchase prices.
Klíčová slova:
Direct trade; Fair trade; price

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2014
Datum podání práce:
27. 2. 2015
Datum obhajoby:
10.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50177_xrolr00.pdf [971,63 kB]
Oponentura:
44235_chytil.pdf [413,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
50177_slam03.pdf [179,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50177/podrobnosti