The sharing economy in Brazil: the case of gastronomy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The sharing economy in Brazil: the case of gastronomy
Překlad názvu:
SDÍLENÁ EKONOMIKA V BRAZÍLII: GASTRONOMIE
Autor práce:
Štěrbová, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dalonso, Yona
Osoba oponující práci:
Čiháková Aguilar, Silvia
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Po letech ekonomického růstu, zažívá Brazílie v tomto roce recesi. V posledních letech je oblast příjmů a výdajů rozpočtu značně nevyvážená, stejně jako fluktuační pásmo inflační míry a jsou evidovány časté výkyvy devizového kurzu. Protekcionářská politika země brání zahraničnímu obchodu. Spotřebitelé v současném recesivním tržním prostředí jsou nakloněni alternativám, a tak se v zemi prosazuje celosvětový trend "sdílené ekonomiky". Ta je především založena na důvěře mezi aktéry "peers" na straně nabídky i poptávky. Tato forma se v zemi šíří, i přestože Brazílie je země s jednou z nejvyšších kriminalit na světě a úroveň tzv. sociální důvěry mezi jednotlivci je velmi nízká. Průkopníkem sdílené ekonomiky v Brazílii byla firma Airbnb, díky které byla Brazílie schopna zaopatřit dostatek ubytovacích kapacit během FIFA World Cup v roce 2014. Projekty sdílené ekonomiky se šíří do brazilských měst a roste zájem o tuto novou formu mezi brazilskými spotřebiteli. Přitom například celosvětový servis Uber (mobilní aplikace-alternativa taxislužby) byl v zemi zakázán. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat kulturní a právní prostředí v rámci sdílené ekonomiky v Brazílii, a to v oblasti gastronomie. Mohla by koncepce domácích restaurací, které se v současné době šíří v rozvinutých zemích, fungovat v Brazílii?
Klíčová slova:
Meal sharing; Brazílie; Sdílená gastronomie; Latinská Amerika; Sdílená ekonomika; Sdílená spotřeba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 5. 2015
Datum podání práce:
20. 8. 2015
Datum obhajoby:
14.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53208_xsted18.pdf [941,17 kB]
Oponentura:
44268_aguilar.pdf [948,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
53208_yony00.pdf [318,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53208/podrobnosti