Internal Communication

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Internal Communication
Autor práce:
Rathouský, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Quigley, Martin John David
Osoba oponující práci:
Mýtná, Dominika
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on characteristics of internal communication, its implementation in various forms in different companies and analysis of the internal communication in one selected company. After the analysis of its current state in the multinational company, the thesis will recommend improvements to the areas of internal communication and human resources, with the main focus of global implementation of these recommendations.
Klíčová slova:
Communication; internal communication; global company; human resources; EYELEVEL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 3. 2015
Datum podání práce:
31. 8. 2015
Datum obhajoby:
09.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52323_xratt00.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
44522_Mýtná.pdf [522,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
52323_quigley.pdf [324,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52323/podrobnosti