Business Plan: Possibilities of Launching Internal Social Networks at Czech Universities

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Plan: Possibilities of Launching Internal Social Networks at Czech Universities
Autor práce:
Šándor, Peter
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to map the educational environment and trends relevant for the implementation of internal social networks at Czech universities. Based on these findings to deliver viable business plan for launching internal social networks at Czech public universities. First part deals with the theoretical background of the business plan formation as well as its usage, forms and structure. Furthermore, it portrays IT technology currently used by universities and describes implementation and adoption of internal social networks. Second part focuses on the elaboration of a specific business plan for the company Hungry GECKO with focus on providing university social network. The whole business plan is based on the executed market research and quantified in the financial plan.
Klíčová slova:
Internal social network; Business plan; University social network

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
10.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51080_xsanp08.pdf [4,37 MB]
Oponentura:
44335_Mareš.pdf [786,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
51080_lukesm.pdf [48,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51080/podrobnosti