Forenzní šetření, principy, postupy a metody.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Forenzní šetření, principy, postupy a metody.
Autor práce:
Plachý, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá forenzním šetřením, které si klade za úkol odhalit podvodná jednání, případně zhodnotit vnitřní kontrolní systém. První část práce se věnuje nejrozšířenějším podvodům a možnostem, jak k nim může docházet. Následně je podrobně rozebráno forenzní šetření a jeho výstup. Jsou popsány jednotlivé kroky, které jsou potřeba v souvislosti s kontrolou provést a možnosti, které má vyšetřovatel k dispozici, aby získal dostatek informací a dosáhl svého cíle. Na závěr jsou uvedeny příklady dvou proběhlých forenzních kontrol, které představují šetření jako kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky a jejich výstupy jsou zhodnoceny.
Klíčová slova:
podvodné jednání; hospodářská kriminalita; forenzní šetření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 12. 2014
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
17.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50656_xplad07.pdf [1,15 MB]
Oponentura:
44120_molj01.pdf [149,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
50656_kralicek.pdf [139,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50656/podrobnosti