Lokalizační faktory průmyslových zón ve Zlínském kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lokalizační faktory průmyslových zón ve Zlínském kraji
Autor práce:
Mlčák, Ladislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Silovská, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is based on regional analysis of industrial zones and empirical research of firms located in industrial zones in the Zlín region where searches and evaluates the factors of localization firms. Industrial zones are often considered as an instrument to raise the economic level of the region, but they must comply with market demands for localization in order to use their capacities. The theoretical part presents a view into the theories of localization in order to classify the most important location factors. The following practical part first describes the 17 industrial zones in the region. These characteristics form the conditions of comparison and evaluation of localization factors in connection with empirical research of firms located in industrial zones. The analysis also marginally deals with the selected impacts of industrial zones.
Klíčová slova:
factors of localization; industrial zone; theory of localization; Zlín region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 4. 2015
Datum podání práce:
24. 9. 2015
Datum obhajoby:
30.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53280_xmlcl00.pdf [2,53 MB]
Oponentura:
44653_xsilh02.pdf [405,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
53280_machaj.pdf [488,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53280/podrobnosti