Korejský finanční systém před a po asijské finanční krizi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Korejský finanční systém před a po asijské finanční krizi
Autor práce:
Žižková, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Jurek, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on the development of the South Korean financial system, especially on the period since the outbreak of the Asian financial crisis that hit Southeast Asia in 1997, to the present. The aim of this thesis is to describe and evaluate the measures taken to combat this crisis, identify remaining challenges and threats and evaluate the current financial sector stability.
Klíčová slova:
financial stability; South Korea; Asian financial crisis; financial system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2015
Datum podání práce:
2. 12. 2015
Datum obhajoby:
02.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51065_xziza00.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
45403_Jurek.pdf [321,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
51065_tauser.pdf [60,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51065/podrobnosti