Trendy v retail bankovnictví a jejich dopad na IT architekturu banky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trendy v retail bankovnictví a jejich dopad na IT architekturu banky
Autor práce:
Jabůrek, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Hladík, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of this thesis are trends in retail banking and their impact on bank's IT architecture. The history teaches us that the ability to catch trends quickly and to use them can bring significant competitive advantage. At the same time some trends may pose a threat to the company and their (trends) early detection may prevent later problems. It is therefore important to monitor trends and evaluate their impact on bank's business. Roughly half of the overall bank costs consists of IT costs which are determined by IT architecture of the bank. Bank's IT is defined by IT architecture so it is useful to consider examining the impact of trends to the IT architecture. The aim of this thesis is to identify impact of trends in retail banking on bank's IT architecture. In the first part I analyze trends in retail banking in order to find out which are the key. In the next section I compare different reference IT architectures. Subsequently at the most appropriate architecture I identify impact of trends in retail banking on bank's IT architecture. Banks that perceive trends mentioned in this thesis as important and at the same time have similar architecture which I describe in this thesis may use my findings to gain competitive advantage or to take measures necessary to mitigate risks which are connected with coming trends which can have a negative impact on banks.
Klíčová slova:
Reference IT architecture; Heat map; Trends in retail banking; Capability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2015
Datum podání práce:
14. 12. 2015
Datum obhajoby:
28.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52148_xjabt00.pdf [4,96 MB]
Oponentura:
44711_Hladík.pdf [50,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
52148_gala.pdf [202,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52148/podrobnosti