Daňová harmonizace a koordinace v EU u daně z přidané hodnoty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňová harmonizace a koordinace v EU u daně z přidané hodnoty
Autor práce:
Polehňová, Silvie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Antal, Jarolím
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The tax harmonization in the European Union is focused on indirect taxes, primarily on value added tax. The value added tax was established as the all-European tax, used for financing the budget of the European Union and it can be found in the taxation system of every member state of the European Union. The tax harmonization of value added tax is taking place since its establishment. The thesis is focusing on the harmonization of the value added tax. The aim of the thesis is to find out the level of harmonization of value added tax on the internal market of the European Union and if there exists the connection between harmonization of the tax and its withdrawal, in other words if the process of the harmonization helps to increase the withdrawal of value added tax in member states of the European Union.
Klíčová slova:
European Union; tax harmonization; value added tax; tax policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2014
Datum podání práce:
15. 12. 2015
Datum obhajoby:
18.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50217_xpols00.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
45139_xantj900.pdf [63,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
50217_inge.pdf [61,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50217/podrobnosti