Výtvarné umění jako nástroj české kulturní diplomacie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výtvarné umění jako nástroj české kulturní diplomacie
Autor práce:
Kottová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Po celá staletí hrálo umění důležitou roli nástroje kulturní diplomacie a i v současnosti je nedílnou součástí zahraniční kulturní politiky mnoha zemí. Současné a moderní výtvarné umění se často vyjadřuje k aktuálním společenským i politickým tématům, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Tato práce se snaží ukázat, že výtvarné umění, jakožto vyjadřovací prostředek, má své místo v mezinárodních vztazích, mimo jiné v rámci kulturní diplomacie. Cílem práce je zjistit, jakými způsoby a přes jaké instituce je výtvarné umění využíváno jako nástroj kulturní diplomacie a jak může výtvarné umění přispívat pozitivním vztahům mezi státy a budování kladné image státu v zahraničí. V kontextu české kulturně-diplomatické praxe se práce na využití umění zaměřuje z několika rovin. Jednou z nich je rovina historická, která se zabývá využitím umění v procesu budování československého státu, rovina institucionální pak představuje aktéry, státní i nestátní, kteří se propagací výtvarného umění velkou měrou podílejí na kulturní diplomacii ČR. Závěrečná kapitola se zaměřuje na prostředí New Yorku, jakožto světového kulturního centra, a věnuje se vybraným českým projektům a činnostem, organizací i jednotlivců, kterým se úspěšně daří českou výtvarnou tvorbu zasazovat do mezinárodního kontextu. Přínosem práce je její zaměření na bohužel nepříliš diskutované téma - na specifickou oblast umělecké tvorby, její roli a postavení v mezinárodních vztazích a kulturní diplomacii České republiky.
Klíčová slova:
kulturní diplomacie; výtvarné umění; kulturní vztahy; umělecké instituce; Česká centra; České centrum New York; Česká republika; mezinárodní vztahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2014
Datum podání práce:
14. 12. 2015
Datum obhajoby:
12.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49408_xkotk11.pdf [5,58 MB]
Oponentura:
45037_kalova.pdf [70,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
49408_peter.pdf [65,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49408/podrobnosti