Klíčové ekonomiky bývalé Jugoslávie - Slovinsko a Chorvatsko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klíčové ekonomiky bývalé Jugoslávie - Slovinsko a Chorvatsko
Autor práce:
Juha, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Němcová, Ingeborg
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with the economic situation in Slovenia and Croatia. It focuses on a comprehensive comparison of both countries and does not leave out the historical assumptions. The thesis is divided into two parts - theoretical and economic. At the outset it contains framework for the functioning of the former Yugoslavia and the so-called Yugoslav-type socialism. It also discusses the nature of the two countries in terms of geography and politics, including inclusion in the international legal system. The following chapters deal with the comparison of their own transition process and highlights the mistakes committed by the countries. Finally, the work also includes a comprehensive assessment of current economic situation in Slovenia and Croatia, addressing also symptomatic problems that plague both countries.
Klíčová slova:
Slovenia; Croatia; Transition; Economic Situation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 9. 2014
Datum podání práce:
8. 5. 2015
Datum obhajoby:
13.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48999_xjuhj04.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
45082_inge.pdf [61,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
48999_bic.pdf [64,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48999/podrobnosti