Klíčové ekonomiky bývalé Jugoslávie - Slovinsko a Chorvatsko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klíčové ekonomiky bývalé Jugoslávie - Slovinsko a Chorvatsko
Autor práce:
Juha, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Němcová, Ingeborg
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá ekonomickou situací Slovinska a Chorvatska. Soustředí se na komplexní porovnání obou zemí a nevynechává ani historické předpoklady. Práce se člení na dvě části - teoretickou a ekonomickou. Na úvod obsahuje rámec fungování bývalé Jugoslávie a přiblížení tzv. socialismu jugoslávského typu. Dále se věnuje charakteru obou zemí z hlediska geografického a politického, včetně zařazení do mezinárodněprávního systému. Následující kapitoly se zabývají komparací vlastních transformačních procesů a upozorňuje na chyby, kterých se země dopustily. Nakonec práce obsahuje také komplexní zhodnocení současné ekonomické situace ve Slovinsku a Chorvatsku, přičemž neopomíjí ani příznačné problémy, které obě země sužují.
Klíčová slova:
Chorvatsko; Hospodářská situace; Transformace; Slovinsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 9. 2014
Datum podání práce:
8. 5. 2015
Datum obhajoby:
13.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48999_xjuhj04.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
45082_inge.pdf [61,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
48999_bic.pdf [64,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48999/podrobnosti