Marketingová strategie společnosti The Emblem Hotel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie společnosti The Emblem Hotel
Autor práce:
Dolníková, Žofia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Janeček, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis analyzes the marketing strategy of The Emblem Hotel. The work combines two main parts - theoretical and practical, based on the chosen hotel. The first part defines the main terms and concepts associated with marketing and services in the hotel environment. Another section is devoted to presentation and analysis of individual marketing mix with its application to the hotel. The last section contains of an analysis of competition and SWOT analysis, on the basis of which in the end proposals and improvements in the future are made.
Klíčová slova:
services; SWOT analysis; marketing strategy; marketing mix; marketing; tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2014
Datum podání práce:
7. 12. 2015
Datum obhajoby:
13.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48064_xdolz10.pdf [12,03 MB]
Oponentura:
45077_Janeček.pdf [212,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
48064_cimler.pdf [61,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48064/podrobnosti