Propouštění zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami

Autor práce: Hrnčíř, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Osoba oponující práci: Spirit, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Propouštění zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou propouštění z pracovního poměru z důvodů organizačních změn. Tato oblast pracovního práva nabrala na významu především v souvislosti s hospodářskou krizí z roku 2008. Cílem práce potom je vymezit pomoci právní interpretace a soudní judikatury obsahovou náplň strohých zákonných ustanovení § 52 písm. a)- c) zákoníku práce, které výpověď z organizačních důvodů upravují. Práce by potom mohla být použita jako příručka laické veřejnosti. Druhotným cílem je potom navrhnout vhodné úpravy zákoníku práce ve věci výpovědí z organizačních důvodů.
Klíčová slova: zákoník práce; organizační změny; propouštění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Propouštění zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami
Překlad názvu: Dismissals of employees for organizational changes
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the dismissals of employees for organizational changes. This area of laubor law become very important in connection with the economic crisis beginning in the year of 2008. The main goal of this thesis therefore is, using various methods of law interpretation and relevant judicature, to find the content of very brief law regulation of artical 52 letter a) to c) Labour code. Finding that, the thesis could be used by the public as a manual for solving unclear law questions. The secondary aim of this disertation is to propose reasonable changes into the law regulation of dismissals of employees for organizational changes.
Klíčová slova: labour code; organizational changes; dismissals

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2011
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 12.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce31540_xhrnt00.pdf [600,09 kB]
Oponentura45032_spirit.pdf [61,33 kB]
Hodnocení vedoucího31540_souskova.pdf [61,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/31540/podrobnosti