Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Chocolate Confectionery market analysis - United Kingdom

Autor práce: Kiš Bandiová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Siwiec, Peter

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chocolate Confectionery market analysis - United Kingdom
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This Master's thesis deals with analysis of chocolate confectionery market in the United Kingdom. The methodology used to bring a complex picture about the main trends is retail scan data analysis accompanied by consumer panel and consumer research. As a result, this work provides a detailed mapping of chocolate confectionery market environment and elaborates a set of recommendations for marketing orientation.
Klíčová slova: marketing research; United Kingdom; consumer research; market analysis; chocolate confectionery

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2015
Datum podání práce: 16. 12. 2015
Datum obhajoby: 01.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55125_xkisa00.pdf [2,71 MB]
Oponentura45649_Siwiec.pdf [66,65 kB]
Hodnocení vedoucího55125_janjiri.pdf [381,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55125/podrobnosti