Role kultury v procesu regenerace post-industriálního města

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role kultury v procesu regenerace post-industriálního města
Autor práce:
Milatová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Vochozková, Jacqueline
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main subject of thesis The Role of Culture in the Process of Regeneration of Post-industrial City is to introduce the theoretical concept of regeneration of former industrial cities through culture and evaluate the impact of culture on the regeneration of post-industrial city. The first part is aimed at general issues of culture in regional development and attractiveness of the city, there are mentioned basic concepts related to the issue and defined trends in the development and regeneration of post-industrial cities through culture. The second part is aimed at the process of transformation of the city of Ostrava and contains an analysis of the current situation in the city. The City of Ostrava has prepared a strategic document presenting the revival of city through culture as a factor of improving its external image, but also a source of regional identity and the cultivation of the community. Empirical verification of the contribution of current policies to the regeneration and development of Ostrava city through culture is conducted through a questionnaire survey. The results show that the citizens of the city noticed visible changes towards the improving the quality of life in a city, however, if the city intends to continue in its successful strategy of regeneration, emphasis should be placed on citizen participation, their feedback and utilization of previously completed cultural investments should be improved by connection of existing cultural infrastructure.
Klíčová slova:
creative industries; urban regeneration; cultural turn; deindustrialization; cultural industries; regional development; postindustrial city

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 4. 2015
Datum podání práce:
20. 1. 2016
Datum obhajoby:
27.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52769_xmilb00.pdf [2,42 MB]
Oponentura:
45313_xvocj00.pdf [1,95 MB]
Hodnocení vedoucího:
52769_machaj.pdf [402,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52769/podrobnosti