Self-Service Business Intelligence v modelu řízení podnikové informatiky (MBI)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Self-Service Business Intelligence v modelu řízení podnikové informatiky (MBI)
Autor práce:
Chalupa, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Bosák, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj referenčního modelu MBI (Management of Business Informatics) vyvíjeného na půdě Katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Katedrou softwarového inženýrství ČVUT. Cílem práce je představení problematiky implementace a provozu Self-Service Business Intelligence řešení ve firmě. Práce je rozdělena do dvou částí, kde první část stručně popisuje principy Self-Service BI řešení, definuje jeho možné přínosy a efekty ve firmě a porovnává možnosti využití Self-Service BI s klasickým Business Intelligence řešením. Druhá část je zaměřena především na již zmíněné rozšíření modelu MBI. V této části jsou představeny nejčastější úlohy spojené s implementací a provozem Self-Service BI, jejich vazby na uživatelské role, a významné faktory, kterými může být toto řešení ovlivňováno.
Klíčová slova:
Self-Service BI; role; faktor; úloha; MBI; SSBI; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2014
Datum podání práce:
30. 11. 2015
Datum obhajoby:
04.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50448_xchap00.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
44871_Bosák.pdf [264,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
50448_pour.pdf [181,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50448/podrobnosti