Self-Service Business Intelligence v modelu řízení podnikové informatiky (MBI)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Self-Service Business Intelligence v modelu řízení podnikové informatiky (MBI)
Autor práce:
Chalupa, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Bosák, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the development of reference model MBI (Management of Business Informatics) exerted on the land of the Department of Information Technologies in the University of Economics in collaboration with the Department of Software Engineering CTU. The aim of this thesis is the introduction issues of implementation and operation of the Self-Service Business Intelligence solutions in the company. The thesis is divided into two parts. The first part briefly describes principles of the Self-Service BI solution, it defines its potential benefits and effects in the company and compares the possibilities of using Self-Service BI with traditional Business Intelligence solution. The second part is focused on the already mentioned expansion of the MBI model. There are introduced the most common tasks related to the implementation and operation of Self-Service BI in this part, their links to user roles and important factors that may be affected by this solution.
Klíčová slova:
SSBI; user role; role; MBI; Business Intelligence; Self-Service BI; factor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2014
Datum podání práce:
30. 11. 2015
Datum obhajoby:
04.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50448_xchap00.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
44871_Bosák.pdf [264,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
50448_pour.pdf [181,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50448/podrobnosti