The impact of Foreign Direct Investment from the European Union to Singapore

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The impact of Foreign Direct Investment from the European Union to Singapore
Autor práce:
Hrazdíra, Adam
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this dissertation is to investigate the impact of FDI flows from the European countries to Singapore. The analysis focuses on the period between 1995 and 2013. The work begins with the review of the relevant literature. The most important findings about spillover, spinoff effects, and the main FDI determinants are summarized in tables. The empirical part reveals the trends of FDI in Singapore with an emphasis on the influence of FDI from European countries. The work contains two main research questions: Does FDI from European countries have a positive impact on GDP growth in Singapore? Is it possible to identify the main determinants that attract FDI in Singapore? Time series analyses and panel analyses are used in the dissertation. Among the most valuable results belong the confirmation of a positive impact of FDI from Europe on GDP growth and the identification of some of the main positive determinants for attracting FDI in Singapore.
Klíčová slova:
Determinants; GDP growth; Foreign Direct Investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 7. 2015
Datum podání práce:
30. 9. 2015
Datum obhajoby:
11.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53736_xhraa10.pdf [1,24 MB]
Oponentura:
45272_tauser.pdf [134,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
53736_klosova.pdf [212,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53736/podrobnosti