Migration towards Europe and the “welfare magnet”: “Determinants of Turkish Migration to EU-15”

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Migration towards Europe and the “welfare magnet”: “Determinants of Turkish Migration to EU-15”
Autor práce:
Jedličková, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Villaverde Castro, José
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to analyse which factors drive migration from Turkey towards Europe and whether the welfare benefits play a major role in the decision making process. The analysis is based on a gravitation model of migration in log-log form. The FE and RE methods were employed as estimation techniques and the Hausman test enabled to distinguish them. The present problem of heteroscedasticity was solved by adjusting the model with robust standard errors. The most important determinants appear to be individual income which immigrants can earn in the states of the EU-15 and welfare benefits provided by the EU-15. The number of acquisition of citizenship, as a proxy for migration policy of countries the EU-15, plays also important role. The limitation of the model is that the rest of the variables are not statistically significant and therefore we do not consider them as important determinants.
Klíčová slova:
Migratory policy; Welfare magnet; Migration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 7. 2015
Datum podání práce:
30. 9. 2015
Datum obhajoby:
11.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53734_xjedk04.pdf [728,46 kB]
Oponentura:
45260_Villaverde Castro.pdf [205,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
53734_klosova.pdf [138,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53734/podrobnosti