Hospodářský vývoj Československa v období normalizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářský vývoj Československa v období normalizace
Autor práce:
Vanišová, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šlajs, Jan
Osoba oponující práci:
Szobi, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se především zabývá hospodářským vývojem Československa v období normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století, kdy skončily pokusy o reformy a byly nastaveny přísnější normy komunistického dohledu. Klade si za cíl ukázat nefunkčnost centrálně plánované ekonomiky na příkladu Československa ve zvoleném období. Práce analyzuje hospodářský a sociální vývoj země během jednotlivých pětiletých plánů a jeho dopad na ekonomický růst země. Práce srovnává hospodářský vývoj s vybranými zeměmi bývalého východního bloku a analyzuje vzniklé rozdíly ve stejném ekonomickém mechanismu. Pro doplnění kontextu se v práci objevuje i komparace s vybranou kapitalistickou zemí. V neposlední řadě práce analyzuje důsledky centrálně plánované ekonomiky na další vývoj země během 90. let 20. století.
Klíčová slova:
normalizace; Československo; Centrálně plánovaná ekonomika; hospodářský vývoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
05.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52111_xvanm67.pdf [997,89 kB]
Oponentura:
45351_szop01.pdf [630,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
52111_xslaj900.pdf [646,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52111/podrobnosti